Acest site foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare. Daca folositi website-ul nostru, sunteti de acord cu salvarea de cookie-uri in calculatorul / dispozitivul dumneavoastra. Pentru mai multe optiuni cu privire la cookies, accesati sectiunea setari a browser-ului dumneavoastra.


Introducere » PROTECTIA DATELOR (GDPR)

PROTECTIA DATELOR (GDPR)

Angajamentul KATALY SANA VITAL SRL cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

KATALY SANA VITAL SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul acestui document.

KATALY SANA VITAL SRL are sediul în Pitesti, Punct de lucru: Str. Primaverii, nr. 2, in cadrul Maya Beaty Salon, email: office@sanavital.ro, detine www.sanavital.ro, pagina de facebook https://www.facebook.com/SanatateVitalitate si este reprezentată legal de dna Jenica Miu.

KATALY SANA VITAL SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

KATALY SANA VITAL SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de către KATALY SANA VITAL SRL şi/sau în incinta KATALY SANA VITAL SRL.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea KATALY SANA VITAL SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), participarea la tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe www.sanavital.ro etc.

 

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale KATALY SANA VITAL SRL.

 

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre prevederi nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

KATALY SANA VITAL SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează KATALY SANA VITAL SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile KATALY SANA VITAL SRL, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal. 

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), KATALY SANA VITAL SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, KATALY SANA VITAL SRL va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către KATALY SANA VITAL SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

 • Clienţii persoane fizice ai KATALY SANA VITAL SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii KATALY SANA VITAL SRL, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor KATALY SANA VITAL SRL.

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de KATALY SANA VITAL SRL, precum şi atunci când participaţi la târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de KATALY SANA VITAL SRL, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului KATALY SANA VITAL SRL, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către KATALY SANA VITAL SRL, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor KATALY SANA VITAL SRL sau participării/achiziţionării de bilete/achitării tarifului pentru participare la evenimentele organizate de KATALY SANA VITAL SRL şi sau în incinta KATALY SANA VITAL SRL, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).  

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al KATALY SANA VITAL SRL   persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale KATALY SANA VITAL SRL;
 • Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;
 • Derularea activităţii comerciale/contractuale a KATALY SANA VITAL SRL;
 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de KATALY SANA VITAL SRL;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
 • Management operaţional;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
 • Activităţi de audit şi control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc..

 

 

KATALY SANA VITAL SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de KATALY SANA VITAL SRL şi sau în incinta KATALY SANA VITAL SRL şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

-        Clienţi persoane fizice ai KATALY SANA VITAL SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

-        Organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai KATALY SANA VITAL SRL, autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către KATALY SANA VITAL SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de KATALY SANA VITAL SRL cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile KATALY SANA VITAL SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener KATALY SANA VITAL SRL prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter  personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai KATALY SANA VITAL SRL, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care KATALY SANA VITAL SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de KATALY SANA VITAL SRL, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea KATALY SANA VITAL SRL, va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu KATALY SANA VITAL SRL, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, KATALY SANA VITAL SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor KATALY SANA VITAL SRL, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care KATALY SANA VITAL SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către KATALY SANA VITAL SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale KATALY SANA VITAL SRL şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce KATALY SANA VITAL SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile KATALY SANA VITAL SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, KATALY SANA VITAL SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare.

În cazul plăţilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu KATALY SANA VITAL SRL. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu KATALY SANA VITAL SRL garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată KATALY SANA VITAL SRL, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale  în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către KATALY SANA VITAL SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care KATALY SANA VITAL SRL demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, KATALY SANA VITAL SRL este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către KATALY SANA VITAL SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de KATALY SANA VITAL SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul KATALY SANA VITAL SRL cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@sanavital.ro Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara. 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor KATALY SANA VITAL SRL  prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor KATALY SANA VITAL SRL sau utilizarea serviciilor KATALY SANA VITAL SRL prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. 


MTg1ZDQ4M